Regulamin sklepu internetowego DomowyStragan.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Domowy Stragan, dostępny pod adresem internetowym www.domowystragan.pl, prowadzony jest przez Martę Michalak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Uppingsale MM z siedzibą w Stęszewie, ul.Chybickiego 4, 62-060 Stęszew, NIP: 7773339224, REGON: 381640394, adres poczty elektronicznej: kontakt@domowystragan.pl

§2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sprzedawca – Marta Michalak, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Uppingsale MM z siedzibą w Stęszewie, ul. Chybickiego 4, 62-060 Stęszew, NIP: 7773339224, REGON: 381640394, adres poczty elektronicznej: kontakt@domowystragan.pl
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep  – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.domowystragan.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 16. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi na otrzymywanie na wskazany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji o Produktach.
 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:
  1. adres pocztowy: 62-060 Stęszew, ul. Chybickiego 4,
  2. adres e-mail: kontakt@domowystragan.pl

§4

Warunki techniczne oraz zasady korzystania ze Sklepu

 1. Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu oraz korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i Pliki Cookies,
  3.  Dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5

Zakupy w sklepie

 1. Aby złożyć zamówienie w sklepie należy:
  1. wybrać Produkt i dodać go do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”
  2. zalogować się na Konto lub złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji,
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych, adresu dostawy Produktu, wybranie sposobu dostawy oraz metody płatności,
  4. zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin,
  5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 5. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

§6

Metody płatności

 1. Klient może wybrać nastepujące metody płatności:
  1. Zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. BLIK i Szybkie płatności MBANK
  3. Przelewy24.
 2. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia Zamówienia przy wyborze zapłaty poprzez przelew tradycyjny. Po tym terminie Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru płatności elektronicznych (BLIK i Szybkie płatności MBANK, Przelewy24), Zamówienie nieopłacone w ciągu 24 godzin jest automatycznie anulowane. Jeśli Klient złożył Zamówienie i wybrał płatność za pomocą płatności elektronicznych, ale chce zamienić płatność na przelew tradycyjny, należy skontaktować się mailowo ze Sprzedającym: kontakt@domowystragan.pl

§7

Metody dostawy

 1. Klient może wybrać następujące metody dostawy Produktów:
  1. Paczkomaty InPost – dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych,
  2. Kurier Inpost – dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych
  3. Orlen Paczka – dostawa w ciągu 1-5 dni roboczych,
  4. Pocztex48 – dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych,
  5. Pocztex – dostawa do punktów – dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży – realizacja Zamówienia

 1. Zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą odbywa się w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zlecenia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Zamówienie jest realizowane w ciągu 24h od momentu opłacenia go przez Klienta w dni robocze. Wysyłka następuje w ciągu 24h w dni robocze w momencie opłacenia przez Klienta zamówienia wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu wysyłki w przypadku nagłego wzrostu liczby zamówień – np. w okresach okołoświątecznych.
 6. Termin zapłaty za Zamówienie wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia Zamówienia przy wyborze zapłaty poprzez przelew tradycyjny. Po tym terminie Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru płatności elektronicznych (BLIK i Szybkie płatności MBANK, Przelewy24), Zamówienie nieopłacone w ciągu 24 godzin jest automatycznie anulowane. Jeśli Klient złożył Zamówienie i wybrał płatność za pomocą płatności elektronicznych, ale chce zamienić płatność na przelew tradycyjny, należy skontaktować się mailowo ze Sprzedającym: kontakt@domowystragan.pl
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze paczki z Zamówieniem zgodnie z wybraną metodą dostawy i wróci ona do Sprzedawcy, koszt zwrotu ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do przesłania formularza odstąpienia od umowy.
  Koszt powrotu nieodebranej przesyłki:
  – Kurier Pocztex48 – 12 zł
  – Paczkomaty Inpost – 15 zł
  – Kurier Inpost – 15 zł
  – Paczka w Ruchu – 7,37 zł
  – Kurier DPD – 16 zł.
  Po otrzymaniu przez Sprzedawcę formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymaną płatność za Zamówienie, pomniejszoną o koszt powrotu nieodebranej przesyłki zgodnie z pkt. 7 §8.
  Jednocześnie informujemy, że samo nieodebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. W przypadku nieodebrania przesyłki i braku chęci wysłania ponownie paczki (opłatę za ponowną wysyłkę ponosi Klient) lub braku pisemnego odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od powrotu przesyłki do Sprzedającego, nie zwracamy kosztów wysyłki oraz dodatkowo od zamówienia odliczamy koszt powrotnej przesyłki. 
  Przykład:
  Zamówienie za 50 zł + koszt wysyłki 9,99 zł = 59,99 zł.
  Nieodebranie paczki i dalej brak pisemnego odstąpienia od umowy sprzedaży/brak opłacenia ponownej wysyłki zwracamy: 50 – 9,99 – 9,99 = 30,02 zł.

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1]. Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni z zastrzeżeniem §11 Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie go przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu Klientowi lub osobie trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Konsumenta.
 3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do wysłania Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia, korzystając z danych podanych w §3 Regulaminu.
 4. Konsument może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub skorzystać z formularza, znajdującego się na końcu Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Do zwracanego towaru należy koniecznie dołączyć paragon. (dotyczy zamówień złożonych od 31.12.2020 od godziny 11:30).
 7. Zwrotowi bądź wymianie podlega Towar, który:
  a. nie nosi śladów użytkowania,
  b. nie został w żaden sposób uszkodzony,
  c. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
  d. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
  e.znajduje się w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
 8. Ze względów higienicznych, bielizna (majtki, bokserki, figi) nie podlegają zwrotowi.
 9. Nie przyjmujemy zwrotów do Paczkomatów. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczone/zagubione w trakcie zwrotu paczki oraz te, niedoręczone przez Pocztę Polską S.A. Nie odbieramy awizowanych przesyłek.
 10. Adres do zwrotów:
  Marta Michalak
  Chybickiego 4
  62-060 Stęszew

§10

Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 6. Konsument zobowiązany jest do odesłania Produktu na adres pocztowy podany w §3 Regulaminu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. W przypadku, gdy Klient nie odbierze paczki z Zamówieniem zgodnie z wybraną metodą dostawy i wróci ona do Sprzedawcy, koszt zwrotu ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do przesłania formularza odstąpienia od umowy.
  Koszt powrotu nieodebranej przesyłki:
  – Kurier Pocztex48 – 12 zł
  – Paczkomaty Inpost – 15 zł
  – Kurier Inpost – 15 zł
  – Paczka w Ruchu – 7,07 zł
  – Kurier DPD – 16 zł.
  Po otrzymaniu przez Sprzedawcę formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymaną płatność za Zamówienie, pomniejszoną o koszt powrotu nieodebranej przesyłki zgodnie z pkt. 7 §8.

§11

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  8. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§12

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamację na podstawie rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca prosi, aby w reklamacji zawrzeć krótki opis wady, okoliczności i datę wystąpienia wady, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres 62-060 Stęszew, ul. Chybickiego 4.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §3 Regulaminu.

§13

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
 3. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną w Sklepie.

§15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży – pobierz

Formularz reklamacji – pobierz